มหานครตรังวิลเลจ โครงการที่มีทำเลมากที่สุดในจังหวัดตรัง